Kunt u uw tijdelijke buitenlandse collega's
om een boodschap sturen?

Nederlands | English>>
I do not understand a word!

U vindt dat de mensen in uw bedrijf optimaal moeten kunnen werken. Waar het gaat om zorg voor personeel neemt u uw verantwoordelijkheid. Maar wat heeft u geregeld voor buitenlandse collega's die tijdelijk bij u werken? Say it in Dutch verzorgt In Company cursussen gericht op kennismaking met de basics van het Nederlands en Nederlandse cultuur op de werkvloer. Met als doel buitenlandse medewerkers in korte tijd toe te rusten om op hun werk in Nederland goed hun weg te vinden.

Samenwerking

Say it in Dutch helpt tijdelijke medewerkers uit het buitenland zich thuis te laten voelen in Noord-Nederland. Een voorwaarde om ze in hun werk optimaal te laten presteren. Bovendien: samenwerking tussen collega's functioneert zoveel beter wanneer je elkaar begrijpt.

Resultaat

Conversatie en gesproken taal staan centraal in de trainingen van Say it in Dutch. Ze zijn kleinschalig en ontspannen van opzet. Onze compacte lesprogramma's verzorgen we op maat – variërend van een uur tot enkele weken. Toegesneden op de behoeften en specifieke situatie van onze opdrachtgever. En gericht op het gewenste resultaat en de tijd waarin dat bereikt moet worden. Zo kunt u tijdelijke collega's uit het buitenland nog eens om een boodschap sturen.

Top >

Ah, now I understand!

Programma's

De programma's worden op maat gemaakt in overleg met de opdrachtgever. Beginnerscursussen zijn gericht op de basisvaardigheden in het verstaan en spreken. Vervolgcursussen kunnen rondom specifieke thema's worden opgebouwd.

De lessen worden individueel of in kleine groepen van 3-6 personen op uw lokatie georganiseerd. De lengte van een les varieert van 30 tot 120 minuten.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden. Uiteraard zijn er ook andere mogelijkheden.

Top >

Drie Grieken in Groningen

Consultants Dimitri, Cathy en George worden vanuit hun IT-bedrijf in Griekenland zes maanden in Groningen gedetacheerd voor een groot project. Ze spreken geen woord Nederlands. Hoewel ze met hun Nederlandse collega's uitstekend in het Engels kunnen communiceren, zouden ze ook graag begrijpen wat er verder gezegd wordt. Bovendien vinden ze het beleefd om in het Nederlands te groeten, zich voor te stellen, mensen te bedanken en iets vriendelijks terug te zeggen in het bedrijfsrestaurant.

In vijf lessen van 90 minuten hebben ze hun doel bereikt: ze maken beter contact met hun collega's. Ze krijgen daardoor meer medewerking in hun project en komen meer te weten. Bovendien voelen ze zich beter thuis tijdens hun verblijf in Groningen waardoor ze beter presteren. Het project kan dan ook ruim binnen de gestelde tijd worden afgerond..

Enkele voorbeelden

1: Mini-lesje
2: Spoedcursus
3: Standaardcursus
4: Vervolgcursus


 

Top >

Voor wie bestemd

Internationale werknemers die voor korte of langere tijd in Nederland zijn gestationeerd en niet onder de inburgeringswet vallen. Say it in Dutch is gevestigd in Groningen en verzorgt cursussen in bedrijven gevestigd in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Andere provincies in overleg.
De voertaal tijdens de lessen is Engels / Nederlands.

Top >

Groepen of individueel

Groepen bestaan uit minimaal 3 medewerkers binnen hetzelfde bedrijf. Bij groepen van 2 personen wordt het individuele tarief berekend. De maximale groepsgrootte voor spoed- of standaardcursussen is 6 personen. Voor intensieve cursussen wordt een maximum van 3 personen gehanteerd.
Een mini-les kan ook voor grote groepen geschikt worden gemaakt.

Top >

Ervaren docent

Say it in Dutch levert een ervaren docent Nederlands met goede kijk op de eisen op de werkplek. Say it in Dutch gaf reeds conversatielessen aan consultants, accountmanagers, computertechnici, ingenieurs, projectleiders en interimmanagers.

Top >

Tarieven

Bij onze voorbeelden hebt u een globaal idee gekregen van de kosten. Say it in Dutch biedt op basis van een gesprek met de opdrachtgever altijd een gespecificeerde offerte aan, zodat u weet waar u aan toe bent.

 

 

Meer weten ?

Wilt u meer weten of een cursus bespreken?
Neem dan contact op!

Say it in Dutch Language School
Hanckemaborg 23
9722 WD Groningen
telefoon 06-28723197
info@sayitindutch.com
KvK Groningen 02097937

 

In Company-trainingen Nederlands voor tijdelijke collega's uit het buitenland:

  • Nederlandse taal en cultuur op de werkvloer
  • Ervaren docenten
  • Compact, gericht op de dagelijkse praktijk
  • Conversatie en gesproken taal
  • Kleinschalig, informeel, op maat
  • Resultaatgericht
  • Beter begrip, betere samenwerking

Natuurlijk kunt u op deze site ook kennisnemen van ons overige aanbod >>

Top >

 

Taalniveaus volgens het Europees Referentiekader

<< terug naar de voorbeelden

De laatste jaren wordt in het taalonderwijs het z.g. Europees Referentiekader gebruikt. Dit bestaat grofweg uit zes niveaus. A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Heel globaal zou je kunnen stellen dat iemand met niveau A1 of A2 een beginner is, iemand met niveau B1 of B2 gevorderd en iemand met niveau C1 of C2 vergevorderd.

Niveau A0 - Absoluut beginner
Heeft nog geen kennis van de Nederlandse taal.

Niveau A1 - Basisgebruiker
Kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf en anderen voorstellen en kan vragen over persoonlijke gegevens stellen en beantwoorden (zoals waar iemand woont, mensen die men kent en dingen die men heeft). Kan op een eenvoudige manier communiceren, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen.

Niveau A2 - Basisgebruiker
Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen met betrekking tot onderwerpen van onmiddellijk belang (b.v. informatie over zichzelf en familie, boodschappen doen, werk). Kan in eenvoudige en alledaagse situaties communiceren over vertrouwde en alledaagse onderwerpen. Kan in eenvoudige termen aspecten van zijn/haar achtergrond, zijn/haar onmiddellijke omgeving, zijn/haar onmiddellijke behoeften beschrijven.

Niveau B1 - Onafhankelijk gebruiker
Kan de hoofdpunten begrijpen van standaardcommunicatie over vertrouwde onderwerpen die regelmatig voorkomen op het werk, op school, in de vrije tijd etc. Kan omgaan met de meeste situaties die zich plegen voor te doen tijdens een reis door het gebied waar de taal gesproken wordt. Kan eenvoudige, coherente teksten produceren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die tot de persoonlijke belangstellingssfeer behoren. Kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en beknopt redenen of uitleg geven voor meningen en plannen.

Niveau B2 - Onafhankelijk gebruiker
Kan de kerngedachten van complexe teksten over concrete en abstracte onderwerpen begrijpen, ook van technische discussies in zijn/haar specialisatie. Kan zo vlot en spontaan communiceren dat de regelmatige interactie met moedertaalsprekers voor geen van beide partijen lastig is. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over uiteenlopende onderwerpen. Kan een standpunt uiteenzetten over een bepaald thema en daarbij voor- en nadelen en verschillende opties aangeven.

Niveau C1 - Vaardiggebruiker
Kan moeilijke, langere teksten van uiteenlopende aard begrijpen. Kan impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vlot en spontaan uitdrukken, zonder al te duidelijk naar woorden te zoeken. Kan de taal flexibel en efficiënt aanwenden voor sociale, academische en professionele doelen. Kan duidelijke, goed gestructureerde, gedetailleerde teksten produceren over complexe onderwerpen, met een weloverwogen tekstopbouw, een duidelijke samenhang en goed gebruik van verbindingswoorden.

Niveau C2 - Vaardiggebruiker
Kan zonder moeite alles begrijpen wat hij/zij hoort of leest. Kan informatie van gesproken of geschreven bronnen samenvatten, op een coherente manier argumenten en uiteenzettingen reconstrueren. Kan zichzelf spontaan, erg vlot, precies en genuanceerd uitdrukken, ook in meer complexe situaties.

Top >